Hur ser läkemedelskonsumtionen ut i spåren av corona?

Hur ser läkemedelskonsumtionen ut i spåren av corona?

Försäljningen av läkemedel ökade kraftigt i mars, speciellt för egenvård och förskrivning, för att sedan återgå till mer normala nivåer i april. Ökningen dominerades av preparat mot hosta, förkylning och för luft vägar, såsom bronkvidgande inhalationer. Försäljningsökning ses också i ett flertal andra läkemedelsgrupper som, i likhet med ovan stående, tros kunna vara relaterade till den pågående coronapandemin. Kristoffer Illergård ger en sammanfattning av hur det sett ut under februari–april.

Vi har studerat läkemedelskonsumtion med försäljningsdata från Sveriges apotek, samt data från apoteksgrossisterna. Vi kan se att mars 2020 har en påtaglig försäljningsökning, långt större än normala säsongsvariationer. Ökningen är 45 procent jämfört med samma tidsperiod 2019, mätt i antalet läkemedelsförpackningar. Motsvarande ökning i februari var 5 procent, april –10 procent och för rullande helår 3 procent.

För receptfri försäljning, så kallad egenvård, på apotek ökade försäljningen 83 procent i mars [figur 1]. Det här är troligen en effekt av den ”hamstring” som det rapporterats om från apoteken, där många invånare under mars har passat på att gå till apoteket och fyllt på sina hemförråd av receptfria läkemedel. Extra stor var försäljningen av läkemedel mot hosta och förkylning. Försäljning av värktabletter och C-vitamin har också ökat flerfaldigt.
För försäljning av receptbelagda läkemedel, förskrivning, ser vi också en bred och tydlig, men mer begränsad, ökning på 24 procent i mars [figur 1]. En del av denna ökning kan troligen förklaras med att många patienter har
passat på att hämta ut samtliga uttag av sina förskrivna läkemedel för att ha hemma inför en osäker framtid. Större delen av försäljningen i mars skedde innan regeringen begränsade uthämtning av läkemedel som räcker för en period längre än tre månader.

Som jämförelse ökade försäljning av veterinärpreparat med 14 procent i mars [figur 1], vilket är långt mindre än för humanläkemedel. För två områden av humanläkemedel var ökningen extra tydlig och ses över alla försäljningskanaler [figur 2], 1) Läkemedel mot hosta och förkylning och 2) Läkemedel för luftvägar, såsom till exempel bronkvidgande inhalationer.

Läs hela artikeln