Hur mycket uppmärksamhet får Life Science företagens forskning i media?

I en deskriptiv studie av medias täckning av läkemedelsutvecklande bolag. Totalt omfattar studien 159 privatfinansierade drug discovery bolag som utvecklar läkemedel. Femton bolag av dessa är svenska och resten från andra länder i Europa samt USA och Kanada. Nitton mediebolag valdes. Företagens omnämnda studier är allt från preklinik till fas 2/3,

Ladda ned en PDF med rapporten

Mer info