Hur kan industrin arbeta mer hållbart?

Johnson & Johnson är ett företag med höga ambitioner inom hållbarhetsområdet och tydliga strategier och mål kopplade till detta. Bland annat har Johnson & Johnson som mål att till 2025 ska 100 procent av den el som förbrukas i koncernens anläggningar komma från förnybara energislag. I denna artikel berättar Christoffer Schönbeck, Sr. Facilty Manager för Johnson & Johnson i Norden, om företagets viktiga arbete för vårt klimat.

Medan Johnson & Johnson globalt arbetar för att nå både 100 procent förnybar elförbrukning och en koldioxidneutral produktion, är detta redan ett faktum för stora delar av den svenska verksamheten. Här har Johnson & Johnson Helsingborg – en av två produktionsanläggningar i Sverige vid sidan av Johnson & Johnson Uppsala
– varit en framstående föregångare som med sina insatser fungerat som en stor inspirationskälla för övriga delar av koncernen.

Sedan flera år tillbaka är anläggningen i Helsingborg, som bland annat tillverkar all världens Nicoretteprodukter, helt koldioxidneutral certifierat genom Carbon Neutral Protocol. Samtidigt kommer all el som Johnson & Johnson i Sverige förbrukar redan från förnybara energikällor, så i det här fallet ligger Sverige steget före övriga koncernen. För närvarande är vi den enda tillverkningsenheten inom Johnson & Johnson som är helt koldioxidneutral. Vi jobbar hårt för att uppnå samma status vid vår tillverkningsenhet i Uppsala, som är världsledande inom produkter för ögonkirurgi, och har kommit en god bit på väg i det arbetet.

Våra insatser för klimatet har fått stor uppmärksamhet. Nyligen fick Johnson & Johnson Helsingborg en så kallad Lighthouse-utmärkelse av World Economic Forum, där just miljöaspekten var viktig i bedömningen. Förra året belönades vi dessutom med Helsingborg Stads miljöpris, vilket vi sätter ett stort värde på. Resan mot koldioxidneutralitet i Helsingborg startade för över 10 år sedan med en grupp passionerade medarbetare som brann för hållbarhet och ville minska klimatpåverkan från fabriken. Man valde att fokusera på två delar initialt, minskning av energikonsumtion och utsläpp av koldioxid.

Läs hela artikeln