KI Innovations anställer Henrik Storm Dyrssen

KI Innovations anställer Henrik Storm Dyrssen

Henrik ansluter KI Innovations från Leksell Social Ventures där han byggt upp ett av Sveriges första impact investment bolag och bland annat lanserat Sveriges första Social Impact Bond/Sociala utfallskontrakt.

– Impact investment har gett insikten att många entreprenörer och företag som vill göra positiv samhällspåverkan med sina verksamheter kämpar med att bygga evidens för detta. På KI utgår vi ifrån forskningen och börjar med evidens för att sedan tänka implementering och spridning, det tror jag kan stärka initiativens genomslagskraft, säger Henrik Storm Dyrssen.

På KI Innovations kommer Henrik fokusera på bland annat sociala innovationer och implementering av forskningsbaserad kunskap på sociala samhällsproblem.

– Det finns ett spännande giftermål mellan förebyggande hälsa och social innovation. Just förebyggande hälsa behöver ofta implementeras utanför vården och den kliniska miljön, hemma, på arbetsplatsen eller ute samhället i samverkan mellan olika aktörer. Forskningsbaserad social innovation tror jag är nästa utvecklingssteg för särskilt hälsorelaterade sociala utmaningar som åldrande, ungas hälsa, psykisk hälsa i arbetslivet etc. Karolinska Institutet har en otroligt stark plattform att bygga från i detta, fortsätter Henrik.

Social innovation är initiativ och verksamheter som syftar till att ta fram nya metoder för att stötta tidiga insatser som motar sociala samhällsproblem innan de utvecklas till kostnadsdrivande komplexa utmaningar. De utmanar idéburen, offentlig och privata sektorers förmåga till samverkan.

– Vi är väldigt glad över att få välkomna Henrik till vår organisation. Vi ser ett behov som behöver täckas när det kommer till sociala samhällsproblem och genom att lyfta frågan och stötta sociala innovationer kan vi hjälpa till. De går helt i linje med den typ av kreativ och hållbar verksamhet som vi vill stödja och hjälpa vidare mot marknad, säger Maria Holmström, kommunikationsansvarig på KI Innovations.