Health Solutions och BCB Medical går samman

Health Solutions meddelar att företaget får ny ägarstruktur och går samman med det finska bolaget BCB Medical. Det sammanslagna företaget kommer att ha fler än 100 IT, vård och Life Science specialister anställda och omsätta över 100 miljoner kronor. Detta gör bolaget till den största aktören inom kvalitetsregister och real life data i Norden, och samtidigt  en spelare att räkna med på den europeiska marknaden vad gäller kvalitetsregister, real life studier, utvärdering av läkemedelseffekter, screening och andra former av eHälso-projekt. 

Birgitta Stymne Göransson och Joakim Söderberg

De båda bolagen kommer i praktiken agera som självstyrande systerföretag med gemensamma ägare i ryggen.  

  • Vi har haft ett nära samarbete med BCB Medical i åtta år och vet att företagen fungerar klockrent ihop. Tillsammans kommer vi att kunna vässa våra erbjudanden ytterligare. Mycket av det vi haft som plan att utveckla och förbättra framöver, som till exempel plattformar för patientrapporterad data, har BCB redan på marknaden, verktyg som nu både nya och befintliga kunder kommer kunna dra nytta av, säger Joakim Söderberg, vd på Health Solutions.  

Syftet med samgåendet är att företagen tillsammans står bättre rustade för att växa och ta sig an större internationella e-Hälsoprojekt. Den kunskap och erfarenhet företagen har gemensamt, både inom tech och pharma, i kombination med den djupa förankring respektive företag har inom nordisk hälso- och sjukvård utgör en unik fördel.  

  • Vi blir en idealisk partner såväl för vården som för företag som vill driva multinationella projekt som involverar stora mängder hälsodata. Det kan till exempel handla om real life studier för post marketing surveillance eller större satsningar på screening. Här för Health Solutions med sig viktiga värden in i bolaget med sin internationella närvaro och erfarenhet av att driva globala eHälso-projekt, säger Lisse-Lotte Hermansson, Chief Scientific Officer på BCB Medical. 

Majoritetsägare i det gemensamma bolaget är Standout Capital och Tesi, en finsk motsvarighet till Industrifonden. 

  • Det är starka och långsiktiga ägare som står bakom bolaget, säger Birgitta Stymne-Göransson, styrelseordförande i BCB Medical. Planen är en kraftig internationell expansion med de tjänster och produkter som BCB och Health Solutions redan bevisat nyttan med på den nordiska marknaden, fortsätter hon. 
Om BCB Medical 

BCB Medical är ett finskt mjukvaruföretag som grundades 2003 i Finland och har kontor i Åbo, Kuopio, Uleåborg och Esbo. Företaget utvecklar sjukdomsspecifika kvalitetsregister och e-hälsoapplikationer och har produkter i drift för över 100 sjukdomsgrupper. Data från dessa har använts i mer än 100 vetenskapliga forskningsprojekt och publikationer. BCB Medical har ramavtal med samtliga finska regioner samt en växande lista av internationella pharma- och MedTech kunder. Företaget är även är en del av PRIVASA-projektet som leds av universitetet i Åbo, med fokus på integritetsbevarande AI för syntetiska och anonyma hälsodata. BCB Medical ägs av BCB Medical Holding Oy. Aktieägare inkluderar Tesi (Finnish Industry Investment Ltd), Standout Capital AB, Innovestor Oy, en grupp privata investerare samt ledning och anställda.” 

Om Health Solutions

Health Solutions är ett svenskt företag som arbetar med att hantera och förädla stora volymer av patient- och sjukvårdsgenererad hälsodata. Vi arbetar i nära samarbete med våra kunder för att ta fram verktyg som sorterar och visualiserar data i syfte att ge tillgång till rätt information vid rätt tillfälle, för att på så vis skapa bättre hälsa hos den viktigaste personen i informationskedjan, patienten. Slutprodukten kan vara beslutsstöd för vårdgivare, kvalitetsregister med realtidsdata och screeningverktyg eller andra skräddarsydda eHälso-lösningar. Våra produkter används över hela Norden såväl som internationellt. Health Solution har kontor i Stockholm och London. Besök oss gärna på www.healthsolutions.se