Hannes Holm Isholth får Bundy-pris

Hannes Holm Isholth tilldelas Bundy Academys lilla pris i kardiologi på 500 000 kronor för sin forskning.

Hannes Holm Isholth är läkare vid Skånes universitetssjukhus i Malmö och post doc-forskare vid institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet.

Bland annat har har Hannes Holm Isholth i sina studier tillsammans med sin forskargrupp kunnat se att högt blodtryck i kombination med ökade nivåer av olika biomarkörer i blodet samt blodtrycksfall ökar risken för att utveckla demenssjukdom.


Forskaren och läkaren Hannes Holm Isholth tillsammans med Bundy Academys ordförande Margaretha Grind Bundy. Foto: Ingemar Hultquist/Lunds universitet

– Bland annat har vi sett att hjärtsviktspatienter i hög grad har odiagnostiserad kognitiv svikt. Det kan medföra ökad risk för återinläggning på sjukhus samt ökad risk för förtida död. Tillsammans med mina kollegor vill jag nu studera hur samspelet mellan hjärtfunktion och kärlfunktionkan signalera risk dels för hjärt–kärlsjukdom, dels för nedsatt kognition. Bland annat kommer vi att studera hur kopplingar inom hjärt–kärlsystemet kan påverka kognitiva förmågor men även hjärnans syresättning samt morfologi uppmätt med magnetkamera, säger han i en artikel publicerad på Lunds universitets hemsida.

Stiftelsen Bundy Academy har som ändamål att stödja unga forskare som har disputerat vid Lunds universitet inom disciplinerna kardiologi och neurologi. Bundy Academy’s lilla pris vänder sig till yngre forskare som har disputerat under de senaste 8 åren och som är verksamma vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet, och Skånes universitetssjukhus.