Hälsodata – dags att prata om hur vi nu får och kan använda hälsodata

Under rubriken “Using Health data in the Nordic life science eco-system – the Finnish example” samlades ett stort antal deltagare från företag, myndigheter, lärosäten m.m för en seminariedag på Finlands ambassad i Stockholm i april.

Programmet fokuserade på vad vi kan lära oss av erfarenheter från Finland, hur samarbete inom Norden kan stärka vår konkurrenskraft för forskning och attrahera kliniska studier och forskning till regionen så att patienter ska få tillgång till nya behandlingar.

Päivi Sillanaukee, ambassadör för hälsa och välfärd vid Finlands Social- och Hälsovårdsministerium inledde programmet och betonade vikten av samarbete inom Norden. Jussi Leinonen, Strategic Project Lead, Bayer R&D, presenterade ”The future of clinical trials” om Bayers erfarenheter från pilotförsök i Finland med att använda hälsodata i samarbete med andra aktörer för forskning. Pilotförsöket har bidragit till ökning av antalet kliniska studier och flera vetenskapliga artiklar, och bidragit till att göra regionen mer attraktiv för forskning.

Programmet avslutades med en paneldiskussion som leddes av Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

Några insikter och slutsatser från dagen var att:

  • Finland har många fördelar jämfört Sverige. Det är lättare att hitta patienter till studier och lättare för patienter att hitta studier.
  • Mycket kan bli enklare, till exempel inför enhetliga formulär för Norden.
  • Norden kan bli ”bäst i klassen” in Europa, för att möta konkurrens från Kina och USA
  • Kompetens för att använda och ta ut data är redan en brist. Fler måste attraheras och utbildas.
  • Hur skapas data som myndigheter kan lita på? Tekniska lösningar finns.
  • EHDS får inte bli en ursäkt för att vänta på att göra förändringar.
  • Dags för att skala upp gjorda de framgångsrika pilotförsök som gjorts, istället för att fler att göra fler nya försök.