GMS ingår överenskommelse med Life Science-branschen för stärkt samverkan inom precisionsmedicin

GMS ingår överenskommelse med Life Science-branschen för stärkt samverkan inom precisionsmedicin

Genomic Medicine Sweden, GMS, har ingått en överenskommelse med Life Science-sektorns branschorganisationer som ska främja samverkan med företagen. Målet är att tillsammans stärka de nationella förutsättningarna för precisionsmedicin.

– För GMS innebär överenskommelsen ytterligare ett steg mot att skapa ännu bättre förutsättningar för samverkan med företagen. Genom ett strukturerat arbete kommer vi bli en ännu tydligare part i diskussioner om samverkan, säger Therese Fagerqvist, co-chair GMS Innovation och företagssamverkan.

Aktörerna önskar gemensamt bidra till att utveckla området precisionsmedicin till nytta för patienterna. Detta genom att i samverkan utveckla, testa och utvärdera bland annat diagnostik- och analysverktyg och behandling, samt aktivt medverka i andra samverkansaktiviteter som för området framåt och bidrar till utveckling och implementeringen av precisionsmedicin. Målet är att genom samverkan med företagen stärka uppbyggnaden av nationella förutsättningar för precisionsmedicin. Parterna i GMS har ingått en överenskommelse med branschorganisationerna Lif, Swedish Medtech, SwedenBIO och Swedish Labtech avseende ett ramverk för näringslivssamverkan. Ramverket syftar till att stödja och förenkla samverkan mellan GMS och industriaktörer inom life science.

Ramverket är ett första steg mot att formalisera och stärka arbetet med företagssamverkan. Överenskommelsen syftar till att underlätta för samverkan och klargöra förutsättningarna, så att samverkan är till ömsesidig nytta och utvecklas på ett förtroendefullt sätt.

– Implementeringen av precisionsmedicin är ett av de viktigaste stegen i utvecklingen av hälso- och sjukvården. Life Science-företagen och GMS delar ambitionen att Sverige ska ligga i framkant i införandet så att det kan komma patienterna till nytta snabbt. För att nå målet krävs samarbete och därför är vi glada att överenskommelsen är på plats. Med tydliga ramar blir det enklare. Det kommer att leda till en tätare samverkan och därigenom skynda på utvecklingen – företagens kunskap kompletterar sjukvården och akademins, säger Frida Lundmark sakkunnig policy, Lif.

Aktörerna som har träffat överenskommelsen är:

Region Skåne, Region Västra Götaland, Region Stockholm, Region Uppsala, Region Västerbotten, Region Örebro län och Region Östergötland samt Göteborgs universitet, Karolinska Institutet, Linköpings universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet och Örebro universitet, tillsammans med branschorganisationerna Läkemedelsindustriföreningen (Lif), Swedish Medtech, SwedenBio och Swedish Labtech.

För frågor, kontakta:

Frida Lundmark, sakkunnig policy
[email protected]
08-462 37 44