Globalt nätverk med fokus på nordiska marknaden

Den medicinska kommunikationsbyrån The Bloc Nordic, med snart 25 års närvaro på den nordiska marknaden, stärker banden till sitt globala byrånätverk The Bloc.

Nätverket The Bloc, med huvudkontor i New York, har antagit en ny strategi för att öka sin globala närvaro. Som en del i satsningen har lokala nätverksbyråerna i Italien och Schweiz integrerats och The Bloc Germany, startats upp. En starkare närvaro på de 5 största marknaderna i Europa skapar bättre förutsättningar för att erbjuda helhetslösningar för globala, regionala och lokala projekt. Utöver det har The Blocs tjänster vässats och globala erbjudanden har utvecklats som nu samtliga byråer inom nätverket kommer erbjuda. Utöver det har flera tunga rekryteringar gjorts på global nivå, bland annat har The Blocs första Global Chief Creative Officer, Stephanie Berman, tillsats. Genom satsningen kommer The Bloc säkra sin plats som en ledande global aktör inom hälsokommunikation, även i framtiden.

För The Bloc Nordics del innebär det att fler högkvalitativa tjänster och produkter kan erbjudas på den nordiska marknaden. The Bloc Nordics personal kommer dessutom ha större möjligheter för kompetensutveckling, utbyte och samarbete med kollegor runt om i världen. Även om The Bloc Nordic nu blir en tydligare del av något större, kommer byrån fortsatt drivas med samma entreprenörsanda och tydliga fokus vad gäller medicinsk kommunikation på den nordiska marknaden, som tidigare