Global kvinnohälsa eftersatt även efter pandemin

Den tredje upplagan av Hologic Global Women’s Health Index, världens största undersökning av kvinnors och flickors hälsa, visar att miljarder kvinnor inte testas för livshotande tillstånd, att den emotionella hälsan försämras och att närmare en miljard kvinnor lever med fysisk smärta.

Hologic samarbetar med Gallup för att skapa indexet, det tredje i ordningen, som visar att miljarder kvinnor inte testas för potentiellt livshotande tillstånd. Indexet visar också att fler kvinnor känner sig ledsna, arga och oroliga nu än under pandemins höjdpunkt. Många unga kvinnor känner sig inte trygga när de går ensamma i sina samhällen på kvällen och natten, och nästan en miljard kvinnor upplever fysisk smärta under stora delar av dagen.

Årets Index presenterades på World Economic Forum i Davos, Schweiz. Lanseringsevenemanget sammankallades av Goals House, en gemenskap som samlas vid betydelsefulla globala tidpunkter under året för att främja framsteg på vägen mot de globala målen för hållbar utveckling som FN har satt upp inom ramen för Agenda 2030.

Indexet fyller en kritisk kunskapslucka om kvinnors hälsa, säkerhet och välbefinnande över hela världen. Baserat på intervjuer med mer än 147 000 kvinnor och män i över 140 länder representerar det rösterna från 97 procent av världens kvinnor och flickor i åldern 15 och äldre.

– De nya indexresultaten gör det synnerligen tydligt att kvinnors hälsa fortfarande är i ett nödläge när länder återhämtar sig från covid-19-pandemin, säger Stephen P. MacMillan, styrelseordförande, president och VD för Hologic. Det är dags för världsledare att inta en djärvare ståndpunkt för kvinnor och flickor. Att investera i kvinnohälsa gynnar inte bara enskilda kvinnor utan även deras familjer, samhällen och ekonomier.

Några av årets viktigaste resultat från Indexet:

Alltjämt genomgår få kvinnor viktiga medicinska tester, vilket innebär att miljarder kvinnor inte testades för potentiellt livshotande tillstånd under de senaste tolv månaderna:

  • Endast 36 procent testades för högt blodtryck — en betydande riskfaktor för hjärtsjukdom och stroke.
  • 19 procent testades för diabetes, en ledande dödsorsak för kvinnor.
  • 11 procent testades för någon form av cancer.
  • 10 procent testades för en sexuellt överförbar sjukdom/infektion (STD/STI) — vilket lämnar nästan två miljarder kvinnor i reproduktiv ålder i riskzonen för infertilitet, ökad dödlighet för mödrar och foster samt dödliga sjukdomar.

Den emotionella hälsan försämras. Fler kvinnor uppger att de är ledsna, arga och oroliga nu än för tre år sedan. Ungefär 4 av 10 kvinnor upplevde oro och stress under en stor del av den föregående dagen, och kvinnor är mer benägna än män att rapportera att de känner dessa känslor. Till exempel är kvinnor 20 procent mer benägna än män att säga att de dagligen upplever sorg.

Andra resultat:

  • Fysisk smärta är ett betydande problem. Nästan en miljard kvinnor över hela världen svarade att de hade upplevt fysisk smärta under en stor del av den föregående dagen.
  • Andelen kvinnor som svarar att de måste kämpa för att ha råd med boende har ökat med mer än 50 procent under det senaste decenniet.
  • Unga kvinnor känner sig inte trygga. Många kvinnor, däribland mer än 4 av 10 kvinnor i åldern 15 till 24, känner sig inte säkra när de går ensamma på kvällen.

Baserat på enkätsvar tilldelar Indexet en hälsopoäng till varje land. Med 72 poäng av 100 möjliga toppas listan av Taiwan för tredje året i rad. Sverige placerar sig, med 63 poäng av hundra, näst sämst av de nordiska länderna. Danmark, Finland och Norge får alla 64 poäng medan Island får 62.

Genomsnittet i EU är 61 poäng och det globala är 54. De lägsta poängen gick till Demokratiska republiken Kongo (36), Sierra Leone (34) och Afghanistan (26).

USA sjönk sju placeringar jämfört med det andra året av undersökningen till plats nummer 30, i paritet med Kazakstan. Storbritannien och Frankrike fick båda 60 poäng, några poäng över det globala genomsnittet.

– Indexet fungerar som en väckarklocka om att förbättring av kvinnors hälsa måste vara en hög prioritet. Om vi följer vägkartan som framträder i detta index kan vi påtagligt förbättra kvinnors hälsa och välbefinnande för kommande generationer, säger Stephen MacMillan.

Årets Indexrapport inkluderar landsfokus, inklusive fallstudier om vad som fungerar bra. Sydkorea är en konsekvent ledare inom cancerprovtagning, och efter nyligen genomförd prioritering är Costa Rica bland de bästa länderna för blodtrycksprovtagning.

För att se hela Indexet och relaterade resurser, besök WomensHealthIndex.com.