Fullsatt på Lif och EU-kommissionens seminarium

Konkurrenskraft på EUs strategiska agenda, och att Sverige stärker sina positioner var på agendan den 23 maj då Lif och EU-kommissionen i Sverige arrangerade ett fullsatt seminarium, modererat av ekonomijournalisten Katrine Kielos-Marçal.

EU-minister Jessika Roswall klargjorde Sveriges ambition att stärka sin position i Bryssel, med konkurrenskraft som en av regeringens högst prioriterade frågor inom EU. Hon betonade vikten av ökade satsningar på forskning och innovation. ”Vi är en nation med en stark innovativ industri. Det är viktigt att vi har ett robust och effektivt immaterialrättsligt skydd och att dataskyddstiden för nya läkemedel inte ska kortas,”  menade EU-ministern.
Lif bekräftade sitt engagemang att aktivt delta i regeringens EU-arbetsgrupp för läkemedelsområdet.

Ekonomipanelen bestående av Fredrik Erixon, ECIPE, Anna Stellinger, Svenskt Näringsliv, Lars Danielsson, fd EU-minister  och Frida Wallnor, Dagens Industri, underströk vikten av att satsa mer på forskning, skydda immateriella tillgångar och driva Sveriges viktiga frågor med kraft på EU-nivå. Det svenska ordförandeskapet satte konkurrenskraft på agendan, och det ska vi fortsätta med!

Life science-panelen med Stefan Ohlsson, IQVIA, Margareta Haag, Nätverket mot Cancer, Jenni Nordborg, Lif  och Per Alfredsson, AstraZeneca, var tydlig med att det är nu det gäller, dags att växla upp. De framhöll vikten av samarbete och poängterade att mycket står på spel för Sverige.

Sammanfattningsvis framhävde seminariet behovet av att Sverige fortsätter att vara en stark röst inom EU för att främja konkurrenskraft, innovation och forskning inom life science-sektorn.