Frida Lundmark ny på LIF

Frida Lundmark ny på LIF

Frida Lundmark kommer att ha en bred roll och arbeta med olika frågor inom forskning, utveckling och innovation kopplat till läkemedelsbranschen.

– Det händer otroligt mycket inom medicinsk forskningen och utveckling just nu. Nya metoder och nya typer läkemedel ger helt andra möjligheter att skräddarsy behandlingar och här kommer Fridas bakgrund och kunskaper inom bland annat genetik att hjälpa LIF och läkemedelsbranschen att ta sig an de utmaningar som återstår när hälso- och sjukvården ska införliva nya avancerade terapier och införa precisionsmedicin på bredare front, säger Anders Blanck, vd på LIF:

Frida Lundmark

Frida Lundmark

Frida Lundmark kommer senast från Vinnova där hon bland annat ansvarat för utvecklingen av Vinnovas nationella satsning inom precisionsmedicin, området antibiotikaresistens samt Vinnovas strategiska stöd till Life Science och forskningsinfrastrukturer. Innan dess var hon uppdragsledare för Stockholms läns landstings medicinska biobank där hon bland annat ansvarade för framtagandet av strategier för storskalig biobanking.

– Vi lyfter alltid fram vilka bra förutsättningar för klinisk forskning som det finns i Sverige och vilken viktig roll de forskande läkemedelsföretagen har i ekosystemet. Fridas erfarenheter och kunskaper om hur innovationsstödssystemet fungerar och hur man bygger infrastruktur kommer att bli en viktig del i vårt arbete med att stötta genomförandet av den nyligen beslutade Life Science-strategin, konstaterar Anders Blanck.

Frida Lundmark har en PhD i experimentell neurologi (neurogenetik) från Karolinska Institutet. Hon arbetade 12 år på AstraZeneca och därefter med FoU-frågor på Karolinska Universitetssjukhuset under tre år innan hon började på Stockholms läns landstings medicinska biobank.