Fredrik Brag – en svensk entreprenör som uppmärksammas i Frankrike

Han har utsetts till Årets entreprenör och hans bolag Median Technologies anses vara ett av landets – läs Frankrikes – mest framgångsrika innovationsbolag. Orsaken till att svenskfödde Fredrik Brag inte är särskilt känd i Sverige, är främst att han är etablerad i Frankrike där han har bott nästan hela sitt liv. I dag finns hans börsnoterade bolag, som utvecklar avancerad bildteknologi för tidig cancerdiagnostisering, även i USA och Kina. Företaget medverkar i mer än 200 kliniska studier och är medförfattare i över 500 vetenskapliga publikationer.

Fredrik Brag, som precis har fyllt 61 år, var bara sex veckor gammal när han flyttade till Paris tillsammans med sin familj. Förutom de år han utbildade sig på Handelshögskolan i Stockholm har han aldrig bott i Sverige, bara kommit på besök på somrarna.

– Det var för att lära känna Sverige bättre som jag valde att studera på Handels och jag trivdes jättebra. Sverige har mycket att komma med, särskilt när det gäller entreprenörskap, säger han, på perfekt svenska.

Detsamma kan inte sägas om hans hemland Frankrike där synen på – och hanteringen av – entreprenörer traditionellt är annorlunda än i Sverige och USA. Trots att ordet entreprenör de facto är franskt har det fram tills nu varit betydligt svårare för mindre företag att etablera sig i landet.

– De är inte lika villiga att ta risker i Frankrike, berättar Fredrik Brag som fick vända sig västerut, till Silicon Valley, för att hitta investerare till Median Technologies som han startade 2002. Det finns en speciell, och sorglig, orsak till att han valde att gå in i den medicinska branschen

– En kär barndomsvän gick bort i malignt melanom när han bara var 35 år gammal. Han fick sin diagnos alldeles för sent och hans liv gick inte att rädda. Det tog mig väldigt hårt.

Den svåra erfarenheten ledde till att Fredrik startade sitt bolag – som arbetar med tidig diagnostik av cancer med hjälp av avancerad bildteknik och AI.

– Alla studier visar samma sak, att hitta cancer i ett tidigt skede är avgörande för överlevnaden. När det gäller lungcancer, som är ett av de områden vi arbetar med, kan upptäckt av cancer i Stadium 1 leda till kraftigt förlängd överlevnad. Med hjälp av vår screeningteknologi, som är baserad på en stor mängd insamlad patientdata från USA, kan vi inte bara hitta tumörer i ett tidigt skede utan även avgöra om de är elakartade eller inte – utan att behöva göra ingrepp. Vanlig datortomografi leder ofta till falska positiva svar, medan vår bildteknik kan diagnostisera cancer med 98 procents säkerhet, förklarar Fredrik Brag, som nu inväntar resultat från en stor studie som förhoppningsvis ska leda till ett ännu större genombrott på marknaden.

Läs hela artikeln