Från Business Sweden till BioArctic

Charlotte af Klercker har utsetts till ny Corporate Sustainability Director på BioArctic. Charlotte kommer närmast från Business Sweden där hon ansvarade för life science teamet och dessförinnan var hon Global Director Sustainability and External Affairs på Sobi.