Forssmed uppmanar EU-kommissionen att agera mot SoMe-bolagen

Socialminister Jakob Forssmed har i ett brev till EU-kommissionen uppmanat att skyndsamt vidta åtgärder för att skydda barn och unga från digitala mediers negativa hälsoeffekter.

– När vi nu har faktaunderlag från myndigheterna som tydligt påvisar negativa hälsoeffekter, både utifrån innehåll och den omfattande användningen av digitala medier, behöver vi agera här och nu för att vända utvecklingen. Därför uppmanar jag kommissionen att agera snabbt och kraftfullt för att hålla sociala medie-företag ansvariga för deras produkters påverkan på barn och ungas hälsa och välmående, säger socialminister Jakob Forssmed.

I brevet som skickades till kommissionärerna Thierry Breton och Stella Kyriakides den 26 juni understryker socialministern vidden av problemet och behovet av att agera skyndsamt. Socialministern skriver att EU-kommissionen redan gör ett viktigt arbete genom den nyligen antagna lagstiftningen i Digital Services Act men att den reglering som antagits nu också måste genomföras effektivt och att avgörande åtgärder också måste vidtas.

Läs socialminister Jakob Forssmeds skrivelse till kommissionärerna den 26 juni 2024 här (pdf).