Förebyggande behandling mot HIV blir del av Vårdval Sexuell Hälsa

Mittenkoalitionen tillsammans med Vänsterpartiet föreslår nu att den förebyggande behandlingsmetoden PrEP mot hiv ska erbjudas inom Vårdval Sexuell Hälsa. I dag är Venhälsan vid Södersjukhuset och avdelning Sexuell Hälsa vid Karolinska i Huddinge de verksamheter inom Region Stockholm som förskriver preexpositionsprofylax (PrEP) mot hiv till personer som har hög risk att få hiv, främst gäller det män som har sex med män. De senaste åren har vi sett hur det periodvis varit långa köer då kapaciteten inte mött behovet. Trots det historiskt svåra ekonomiska läget är vi stolta över att prioritera denna livsviktiga, förebyggande vård som i längden besparar såväl individen som samhället livslånga medicinska behandlingar.

(fr v till h) Sandra Ivanovic Rubin (MP), sjukvårdspolitisk talesperson. Jonas Lindberg (V) oppositionsregionråd. Talla Alkurdi (S) hälso- och sjukvårdsregionråd. Christine Lorne (C) primärvårdsregionråd

– Jag och Centerpartiet har jobbat länge för att PrEP ska bli en del av vårdvalet och att köerna kortas rejält, för det är helt oacceptabelt att människor smittas med hiv i väntan på behandling. Nu har regionen ett tydligt uppdrag att se över avtalet så fler kan förskriva PrEP, säger Christine Lorne (C), primärvårdsregionråd.

Under onsdagens primärvårdsnämnd lade Mittenkoalitionen tillsammans med Vänsterpartiet fram en skrivelse om att vårdval sexuell hälsa skyndsamt ska revideras så att vårdgivare i vårdvalet kan förskriva PrEP. Därmed kan fler personer få behandling. Tidigare har Mittenkoalitionen verkat för att korta köerna genom att se till att även Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge erbjuder PrEP sedan hösten 2023.

– Region Stockholm ska vara ett föredöme i arbetet mot hiv. Trots ett pressat ekonomiskt läge har det nya styret redan sett till att fler vårdgivare kan erbjuda PrEP, och jag är glad att vi nu tar nästa steg, säger Talla Alkurdi (S), hälso- och sjukvårdregionråd.

I och med att PrEP blir en del av Vårdval Sexuell Hälsa kommer ytterligare kliniker kunna börja förskriva behandlingen under 2024.

– Det här är ett jätteviktigt beslut för att stärka den sexuella hälsan och göra vården mer tillgänglig. Det är också ett bra exempel på hur vi genom preventiva insatser kan undvika lidandet som sjukdom innebär och minska behovet av mer omfattande vårdinsatser senare, säger Sandra Ivanovic Rubin (MP) sjukvårdspolitisk talesperson.

– PrEP har varit ovärderligt för att minska antalet hivinfektioner i Stockholm bland män som har sex med män. Det är väldigt effektivt och blir nu ännu bättre när fler får tillgång till det, säger Jonas Lindberg (V), sjukvårdspolitisk talesperson.

Läs hela nyheten