Flitigt rapporterande av Tankesmedjan Synaps

Tankesmedjan Synaps har varit aktiv på Instagram under Almedalsveckan och delat information om olika möten, seminarier, partiledartal och hälso- och sjukvårdsfrågor.

Tankesmedjan Synaps fokus är att lyfta fram frågor kring hälso- och sjukvården. De har arbetat för att visa hur strukturella förändringar i lagstiftningen kan förbättra patienters tillgång till vård och minska vårdköerna. Ett av deras initiativ är ”Fritt Vårdsök”, som syftar till att stärka patienternas rätt att söka vård över regionsgränserna efter att vårdgarantin löpt ut (Synaps) .

Synaps under Almedalsveckan engagerat sig i diskussioner om hur svensk sjukvård kan reformeras för att bli mer effektiv och tillgänglig, med fokus på patienternas rättigheter och möjligheter , och regelbundet rapporterat i sina sociala kanaler.

Storstilat Gustaf Drougge, vd och initiativtagare till tankesmedjan. Det har varit roligt att följa, och du som missat kan se det i efterhand på Instagram-kanalen.