FLERKANALSMARKNADSFÖRING

FLERKANALSMARKNADSFÖRING
När ett begrepp som ”multichannel marketing” blir en allt tydligare del av företagets vardag och påverkar många olika avdelningar, krävs en ökad digital medvetenhet hos de anställda. I en tvådelad artikelserie kommer konsulten och digitala strategen Fredrik Holmboe att gå igenom de två vanligaste strategierna inom multichannel marketing, e-post och hemsidor, och hur de kan användas samt följas upp för att öka företagets digitala konkurrenskraft på marknaden.

Under årtionden har det varit självklart för varje företag som vill driva en affär framåt att erbjuda sina produkter eller tjänster i de forum där kunderna rör sig och hämtar information. Det senaste årtiondet har inneburit att vi alla, som kunder, fått möjlighet att ta del av allt fler personligt anpassade tjänster från företag utanför läkemedelsindustrin såsom Netflix, Amazon och Google. Denna utveckling leder till generellt ökade krav på ännu bättre och mer personligt anpassade tjänster. Krav som även ställs på oss inom läkemedelsindustrin. Det första steg vi som bransch behöver ta är att öka vårt utbud av information genom fler kanaler och integrera ett flerkanalsperspektiv i organisationens vardagliga arbete. Här är generell digital utbildning med ett tydligt svar på frågan ”Varför gör vi detta?” nyckeln till framgång. Det viktigaste steget blir sedan att följa upp och analysera initiativen. I denna artikel kommer att vi fokusera på kanalen e-post, vad kanalen utgörs av för olika typer av utskick, KPI:er att följa samt nyckelfaktorer för en framgångsrik e-poststrategi.

Läs hela artikeln som PDF