BRISTOL MYERS SQUIBB startar ett Feedback-forum, ett nytt initiativ välkomnar allmänhetens åsikter i Sverige

Bristol Myers Squibb (BMS), ett ledande biofarmaceutiskt företag, vill ta patient- och samhällsstöd till en ny nivå. Idag öppnar en undersökning för allmänheten i Sverige och sju andra länder, där alla intresserade medborgare kan dela sina åsikter. Genom att lyssna på allmänheten vill BMS utveckla och förbättra sitt stöd till patienter och anhöriga.

Michael Lugez, vd på BMS i Sverige: ”Genom att lyssna mer, kan vi uppnå mer. Det finns en hel värld bortom läkemedel som går längre än att upptäcka, utveckla och leverera behandlingar. Som också går längre än vår vision att förändra patienternas liv genom forskning och vetenskap. Och det är att tillgodose de verkliga behoven hos patienter och i samhället. Vi har ett ansvar att göra mer för att stötta patienter längs hela behandlingsresan genom vården och ute i samhället. Eftersom vi har ett ansvar gentemot samhället vill vi höra från samhället och från dig. För att det finns mer att göra”.

Detta är första gången ett biofarmaföretag öppnar sina virtuella dörrar för ett kunskapsutbyte med allmänheten av det här slaget, i syfte att söka nya perspektiv från samhällets medborgare. Specifikt frågar BMS om behovet av psykosocialt, pedagogiskt och emotionellt stöd för patienter och deras närstående, och vad som är absolut viktigast att fokusera på för att bäst stötta dem och samhället i stort.

Feedback-forumet “För det finns mer att göra” öppnar den 24 november. Allmänheten bjuds då in till att dela sina åsikter i en anonym webbenkät som drivs av den oberoende marknadsundersökningsbyrån IPSOS. Undersökningen pågår i Nederländerna, Belgien, Schweiz, Österrike, Sverige, Norge, Finland och Danmark fram till årsskiftet. Alla uppmuntras att delta, se länk till det offentliga feedback forumet här.

Resultaten sammanfattas i en rapport som publiceras i början av 2021 på BMS hemsida. Den kommer att peka på nya riktningar som BMS kan ta i sitt framtida arbete. BMS hoppas att initiativet också leder till en bredare diskussion med viktiga institutioner och organisationer om framtida behov och prioriteringar för hur Life science kan bidra med mer än bara behandlingar.