Fass har fortsatt stark kännedom

Fass har för tredje året i rad genomfört en omfattande undersökning för att få en djupare förståelse om hur varumärket uppfattas bland våra användare inom allmänheten, hälso- och sjukvården och djursjukvården.

Resultaten från årets undersökning är fortsatt mycket positiva, med nära 100% hög kännedom bland professionen och mellan 80–90% hög kännedom bland allmänheten.

Fass är ett värdefullt och nödvändigt arbetsverktyg för våra användare

Professionen är nöjda med Fass och uppfattar tjänsten som ett mycket värdefullt, trovärdigt och nödvändigt arbetsverktyg. Allmänheten är också mycket nöjda med Fass och uppskattar dess roll som en tillförlitlig informationskälla om läkemedel.

Den yrkesgrupp där användandet av Fass ökat allra mest är bland farmaceuter, där 90 % nu använder Fass som primärkälla för information om läkemedel. Det är en ökning med hela 21 % från förra året. Glädjande är att även läkare och djursjukvårdare har ökat sitt användande med ca 7 % från förra året.

– Resultaten från varumärkesundersökningen bekräftar att förtroendet för och förväntningarna på Fass är mycket höga, och detta är något som vi verkligen ser som vår främsta uppgift att förvalta väl.  Framåt kommer vi att fortsätta att använda dessa insikter som en vägledning för hur vi kan fortsätta att utveckla och förbättra våra tjänster, säger Gunilla Englund, affärsutvecklingsansvarig Fass.

Fass är också den mest förekommande primära källan till information om läkemedel/djurläkemedel bland samtliga yrkeskategorier både inom hälso- och sjukvården och djursjukvården. Det är också glädjande att många som använder Fass regelbundet är villiga att rekommendera Fass som en informationskälla för läkemedel.

– Det är uppmuntrande att så många rekommenderar och förlitar sig på Fass som sin föredragna informationskälla. Denna positiva feedback bekräftar att vi fortfarande är på rätt väg i våra ansträngningar och i vår strävan att tillhandahålla pålitlig och relevant läkemedelsinformation till alla våra användare, säger Anna Wessling, chef Fass.