Europas ledande universitetssjukhus möts på KS och planerar framtiden

Europas ledande universitetssjukhus träffas på Karolinska Universitetssjukhuset för att diskutera lösningar som kan säkra den europeiska sjukvårdsmodellen.

Den 12 till 14 juni håller de europeiska universitetssjukhusens samarbetsorganisation European University Hospital Alliance konferens på Karolinska Universitetssjukhuset. Det övergripande temat för konferensen är att diskutera lösningar på de stora utmaningar som den europeiska sjukvårdsmodellen med generell tillgång till högkvalitativ och jämlik sjukvård står inför.

  • Europas sjukvård står inför flera stora utmaningar. Kostnaderna ökar kraftigt när nya, ofta banbrytande behandlingar, blir tillgängliga samtidigt som efterfrågan ökar i takt med att Europa får en allt äldre befolkning. Parallellt har vi utmaningar på utbudssidan. I de flesta EU-länder är det redan brist på sjuksköterskor och läkare. Bristen kommer förvärras av stora pensionsavgångar de närmaste decennierna, säger Patrik Rossi, Karolinska Universitetssjukhusets tillförordnade sjukhusdirektör.
  • Jag upplever att det finns en samsyn bland universitetssjukhusen om att Europas länder behöver hitta nya smarta lösningar om vi ska kunna garantera generell tillgång till högkvalitativ och jämlik sjukvård på längre sikt. Det handlar bland annat om att använda AI för att öka produktiviteten i vården, lägga mer av sjukvårdens resurser på förebyggande insatser och att göra vårdyrkena mer attraktiva, fortsätter Patrik Rossi.
  • Vi ser också en stor potential i ökat samarbete och integration i sjukvårdssystemen så att nya behandlingar och innovationer snabbt och effektivt kommer patienterna till nytta. Universitetssjukhusen kan spela en viktig roll i en sådan utveckling avslutar Patrik Rossi

European University Hospital Alliance (EUHA) är ett samarbetsorganisation för Europas tio ledande universitetssjukhus.