En europeisk strategi för artificiell intelligens

EU:s strategi för artificiell intelligens är inriktad på spetskompetens och förtroende, som syftar till att främja forskning och industriell kapacitet och samtidigt garantera säkerhet och grundläggande rättigheter.

    Digital hjärna

© iStock by Getty Images – 1139760401 peshkov

Hur vi närmar oss artificiell intelligens (AI) kommer att definiera världen vi lever i framtiden. För att bidra till att bygga ett motståndskraftigt Europa för det digitala decenniet bör människor och företag kunna dra nytta av fördelarna med AI samtidigt som de känner sig säkra och skyddade.

Den europeiska AI-strategin syftar till att göra EU till ett nav i världsklass för AI och se till att AI är människocentrerat och tillförlitligt. Ett sådant mål omsätts i den europeiska strategin för spetskompetens och förtroende genom konkreta regler och åtgärder.

Läs mer om Europas strategi för artificiell intelligens på EU-kommissionens hemsida här.