Ellenberg utsedd till direktör för SciLifeLab

SciLifeLabs styrelse har utsett professor Jan Ellenberg till ny direktör. Vid sidan av denna roll kommer professor Ellenberg även att anställas som professor vid Karolinska Institutet och affilierad professor vid Stockholms universitet och Kungliga Tekniska högskolan. Han efterträder professor Olli Kallioniemi, som har varit föreståndare för SciLifeLab sedan 2015.

Professor Ellenberg kommer närmast från European Molecular Biology Laboratory (EMBL) i Heidelberg, där han är chef för enheten för cellbiologi och biofysik samt chef för EMBL Imaging Centre.


Jan Ellenberg. Foto: Stuart Ingham

– Jag är hedrad och glad över att ta mig an rollen som direktör för SciLifeLab, med dess starka internationella rykte för att främja tvärvetenskapliga samarbeten och driva spjutspetsforskning inom livsvetenskaperna. Jag ser fram emot att leda den framtida utvecklingen av SciLifeLab, i en tid av aldrig tidigare skådade möjligheter där livsvetenskaperna börjar göra levande system förutsägbara och blir allt viktigare för samhället, säger professor Ellenberg.

Professor Ellenberg är känd och prisbelönt för sin banbrytande forskning inom cellbiologi, särskilt inom områdena avancerad avbildning och studier av celldelning.

Han har också bland annat omfattande erfarenhet av ledarskap när det gäller att bygga upp paneuropeisk forskningsinfrastruktur, efter att ha samordnat etableringen av Euro-BioImaging ERIC och EMBL Imaging Centre. Dessutom har professor Ellenberg tidigare varit ordförande för SciLifeLab International Advisory Board.

Som professor vid KI, Stockholms universitet och Kungliga Tekniska högskolan (KTH) ska Jan Ellenberg också bygga upp en ny forskargrupp inom ämnena celldelning och nukleär organisation.