Egenvårdsreform kan spara miljarder för hälso- och sjukvården  

Svensk sjukvård står inför stora utmaningar med personalbrist och långa vårdköer. En ny rapport visar att Sverige kan spara upp till en miljard kronor per år genom att öka användningen av egenvårdsprodukter. Rapporten presenterades i riksdagen i slutet av maj.

Svensk hälso- och sjukvård befinner sig i en djup kris. Trots ett antal miljarder i extra statsbidrag till en, i internationella jämförelser, redan omfattande sjukvårdsbudget kämpar vården med miljardunderskott, personalbrist och långa vårdköer. En färsk rapport från Victri Advice, framtagen på uppdrag av Haleon Sweden, visar att Sverige genom en strategisk satsning på egenvård kan frigöra resurser motsvarande en miljard kronor per år inom sjukvården. En satsning som inte bara är ekonomisk nödvändighet utan också en fråga om patientens rätt till bättre vård och egenansvar.

Egenvård handlar om att ge individer verktyg och kunskap att själva hantera enklare hälsotillstånd med hjälp av receptfria läkemedel och rådgivning från apotek och vårdgivare. Det kan gälla allt från att behandla huvudvärk med paracetamol till att använda nässpray mot allergi.

Besparingspotentialen är stor. Rapporten visar att om alla svenska regioner hade samma andel egenvård som den bästa regionen, skulle Sverige kunna frigöra mellan 280 000 och 630 000 läkarbesök årligen, främst inom primärvården. Detta skulle innebära en besparing på upp till en miljard kronor per år, bara genom att fler patienter behandlar enklare åkommor och besvär med receptfria läkemedel i stället för att belasta vårdcentralerna. Men att åstadkomma en sådan förändring kräver nationella initiativ.

”Sveriges hälso- och sjukvård står inför stora utmaningar. Men med rätt reformer kan vi vända utvecklingen. Genom att satsa på egenvård kan vi både spara pengar och förbättra vårdkvaliteten för alla. Det är hög tid att vi tar vara på denna möjlighet och inför nödvändiga förändringar för att skapa en hållbar vård för framtiden. Vi föreslår tydliga och konkreta förslag som vi nu har presenterat i riksdagen”, säger Anja Schwarz, Nordenchef på Haleon.


Anja Schwarz, Nordenchef på Haleon. Foto: John Hellström

Rapporten innehåller tre reformförslag som först går ut på att regionerna ser över sina rekommendationslistor för primärvården, i syfte att minska förskrivningen av receptbelagda läkemedel till förmån för egenvårdsalternativ. Andra förslaget är ta fram nationella enhetliga riktlinjer för egenvårdsrådgivning. Idag saknar aktörer som 1177, apotek och vårdcentraler tydliga riktlinjer att arbeta efter. Det tredje förslaget är att stödja en övergång till ändamålsenlig egenvård genom att introducera en svensk digital motsvarighet till Tysklands Gröna Recept, vilket innebär att läkare kan ge dokumenterade rekommendationer om egenvård med receptfria läkemedel. Det skulle inte bara stärka patientens delaktighet utan också minska behovet av läkarbesök för enklare åkommor.

Egenvård är en reform som inte bara är bra för ekonomin utan också för patienternas hälsa och välbefinnande, att stärka individens möjligheter att ta ansvar för sin egen hälsa.