Syndabockar och konflikter eller effektiva team?

Syndabockar och konflikter eller effektiva team?

Har du någon gång jobbat i en grupp som inte fungerar? Där ni inte är så effektiva och produktiva som ni skulle kunna vara? Eller du kanske har varit med i en grupp där någon blivit syndabock för saker som händer, rutiner som bryts eller att andra pratar bakom ryggen på den personen? Den här artikeln kommer att besvara varför det ibland blir sådär i grupper och varför det fungerar bra i andra. Du kommer att få ta del av forskning som gör att du förstår mer om grupputveckling och du kommer också att få några enkla men effektiva övningar du kan göra med din grupp. Det har visat sig att den som ingår i en grupp som samarbetar bra, mår också bättre på jobbet.

Organisationer, kommuner och företag som vill arbeta mer effektivt tar i dag ofta hjälp av Susan Wheelans modell för grupputveckling. Wheelan, professor i psykologi vid Temple University i Pennsylvania forskade fram IMGD-modellen, Integrated Model of Group Development. Detta ledde till att Wheelan utvecklade GDQ-enkäten, Group Development Questionnaire, en validerad enkät, vilket säkerställer att den mäter vad som händer i en arbetsgrupp. En grupps effektivitet och välmående har ett direkt samband med dess mognadsgrad. En grupp fungerar inte per automatik väl; det finns en kedja av processer man först måste ta sig igenom innan man kommer dit. Vissa av dem är både arbetsamma och besvärliga. Om du är chef och tar över en grupp vet du ju först inte i vilken fas den befinner sig och det är få förunnat att kunna välja sina medarbetare från början. Kom ihåg att även om du skulle kunna välja dina medarbetare och du sätter ihop en helt ny grupp med människor du känner, kommer de ändå behöva gå igenom faserna för att bli en effektiv grupp.

Läs hela artikeln som PDF