Dylan Ceynowa ny medicinsk chef på Novocure

Dylan Ceynowa har tillträtt tjänsten som Senior Medical Manager på Novocure Sverige. Han är legitimerad läkare och har utöver kliniskt arbete tidigare haft ledande befattningar som management-konsult i vårdfrågor och på läkemedelsföretag.

– Dylan är med sin breda kompetens en välkommen förstärkning nu när Novocure och Tumor Treating Fields står inför en rad spännande utmaningar, både inom befintliga och kommande indikationer, säger Magnus Jörlin, chef för Novocure i Norden.

Novocure är företaget bakom Tumor Treating Fields (TTFields), en innovativ cancerbehandling där tumörer angrips med alternerande elektriska fält. Mest känt är TTFields under varumärket Optune för behandling av glioblastom, den allvarligaste formen av hjärntumör, men behandlingen är även godkänd vid mesoteliom. Med pågående kliniska prövningar inom en rad olika indikationer, däribland fas III-studier på lungcancer och äggstockscancer, finns förhoppningar om ytterligare godkännanden inom en relativt snar framtid.

– Det är inte minst mot den bakgrunden som Novocure behöver stärka den medicinska avdelningen i Sverige, säger Magnus Jörlin. Dylan Ceynowa har en bred erfarenhet inom flera aspekter av medical affairs och är lika bekväm i dialog med forskare och vårdpersonal som med myndighetsrepresentanter.

Dylan Ceynowa kommer närmast från en tjänst som Medical Manager på Novartis där han främst fokuserat på läkemedel inom hjärta-kärl. Tidigare har han varit management-konsult på Lumell Associates där han bland annat bistått SKR i arbetet med Nationellt system för kunskapsstyrning respektive Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.

– Novocure är ett spännande företag där jag redan idag får vara med och bidra till att patienter med en svår diagnos kan få leva längre med bibehållen livskvalitet, säger Dylan Ceynowa. I Sverige har vi de formella förutsättningarna på plats, nu gäller det att se till att fler patienter får tillgång till behandling i enlighet med riktlinjerna.

Under de närmaste åren ser han fram emot att TTFields ska kunna erbjudas till fler och större patientgrupper med aggressiva cancerformer och begränsade möjligheter till behandling.

– Jag tror att vi bara har sett början på den nytta som TTFields kan göra i kampen mot flera allvarliga cancerformer.