Digitaldaniel spanar: “Creating tomorrow’s health”

“Creating tomorrow’s health” var ledordet för världens största kongress om #eHälsa och #digitalisering i vården @himssgc som Daniel Forslund, aka Digitaldaniel, hade förmånen att besöka en vecka i mars, men vilka var då trenderna som ska ta oss till framtiden?

🔹 Inför lyssnande AI som bidrar till kraftigt minskad administration för personalen och förbättrad kommunikation med patienterna! Jag såg helt overkligt smarta lösningar som redan idag kan skapa en riktig journalanteckning utifrån en kluddig anteckning av vitalvärden på en papperslapp, eller som kan lyssna till ett samtal mellan läkare och patient och sedan på någon minut sammanställa dokumentation, remisser och labbeställningar. Detta kan reducera administration med över 90 procent för alla personalgrupper!

🔹 Gör det olagligt att blockera datadelning! Den federala regeringen har infört en lagstiftning som kräver att vårdgivare och leverantörer av journalsystem måste dela data med nästa länk i vårdkedjan om patienten begär det. Annars väntar vite på en miljon dollar. Det måste få konsekvenser att inte följa lagen med patientsäkerheten i fokus, en modell för Sverige att ta efter!

🔹 Skapa nationell modell för dataportabilitet mellan alla vårdgivare och journalsystem! Genom initiativet TEFCA har den federala regeringen skapat ett system för att certifiera organisationer och företag som står för den praktiska överföringen av patientdata mellan vårdgivare och IT-system med maximal säkerhet. Detta skulle passa det svenska decentraliserade vårdsystemet perfekt!

Och viktigaste budskapet av alla: börja utforska och pröva olika tillämpningar av AI för administration, dokumentation och logistikplanering – vänta inte! #HIMSS24

Daniel Forslund