DEBATT: Hög vaccinationstäckning är avgörande för att skapa ett starkt civilt försvar

Hög vaccinationstäckning är avgörande för att skapa ett starkt civilt försvar – men staten måste ta befälet

Genom att under fredstid investera i insatser som bidrar till att befolkningen har en så god hälsa som möjligt, bygger vi det uthålliga och motståndskraftiga samhälle som krävs för att vi ska stå starka även om vårt land skulle drabbas av kris eller krig. Vaccinationsviljan är hög i Sverige och barnvaccinationsprogrammet hör till världens mest framgångsrika. Men vaccination av äldre och andra riskgrupper är ineffektiv och ostrukturerad, trots målgruppens stora behov av skydd. Här måste staten ta ett större ansvar för att främja en hög och jämlik vaccinationstäckning.

På DN Debatt föreslog Pfizers Malin Parkler och Jonas Ålebring, nyligen tre konkreta förslag på hur regeringen kan skapa de bästa förutsättningarna för att vaccin effektivt ska kunna skydda mot sjukdom, rädda liv, minska belastningen på hälso- och sjukvården samt stärka Sveriges civila försvar. Pfizer anser att regeringen bör:

-Införa en prestationsbaserad ersättningsmodell som bygger på mål för vaccinationstäckning i regionerna.
-Utvidga det nationella vaccinationsregistret till att omfatta alla vacciner som är tillgängliga i Sverige.
-Ge läkemedelsföretagen möjlighet att initiera en tidsatt process hos relevant myndighet för utvärdering av medicinsk rekommendation och hälsoekonomisk analys av nya vacciner.

Läs detaljerna kring förslagen i artikeln på DN Debatt