De startar nytt nätverk för kvinnliga vd:ar inom life science

Nu startar ett nytt affärsnätverk för kvinnor i ledande befattningar (C-level) verksamma inom life science. Det första mötet kommer att hållas i Lund i början av februari 2023 med Medicon Village som värd och sponsor.

Sarah Lidé, Cecilia Bröms-Thell och Anna Törner initierar VILDA, ett nätverk för kvinnliga höga chefer inom life science.

Bakom initiativet står Anna Törner, Cecilia Bröms-Thell och Sarah Lidé, alla tre med gedigen bakgrund inom life science. De enades om att starta nätverket VILDA (som står för Vd Inom Lifescience: Damer för Affärsnätverkande), med syftet att skapa ett förtroendefullt forum för kvinnor i ledande positioner där medlemmar kan utbyta erfarenheter, få nya insikter och låta sig inspireras av varandra. Målsättningen är att utvecklas och stärkas i sin roll, såväl affärsmässigt som personlighetsmässigt, samtidigt som alla utvecklar ett värdefullt nätverk.

Ambitionen är att den första nätverksträffen i Lund kommer att följas upp av möten i andra delar av landet, så som Stockholm och Göteborg för att så småningom kulminera i en nationell “summit” där life science-kvinnor i ledande positioner från hela Sverige kan samlas och stärka varandra.

— Det känns väldigt roligt att Medicon Village så tveklöst går in och stöttar detta initiativ genom att stå värd för det första mötet, säger Cecilia Bröms-Thell. Det visar att det här är viktigt och att det finns behov av att stärka kvinnligt ledarskap inom life science. Min personliga förhoppning är att VILDA-nätverket ska ge medlemmarna både konkreta insikter och kunskaper att ta med sig i sina affärsmässiga roller och samtidigt även vara ett forum där vi bygger personliga relationer.  Även om life science kommit ganska långt, så behövs fler kvinnor i toppen på organisationer för att vi ska få till den där mixen av olika kön och bakgrund som vi vet är bästa receptet för affärsmässig framgång. VILDA kommer att verka för att skynda på detta.

— Bakgrunden för VILDA är väldigt enkel; tillsammans, genom att dela kunskaper och erfarenheter blir vi starkare och klokare, säger Anna Törner. Samtidigt som vi har kul!”

— Jämfört med andra länder har Sverige kommit långt vad gäller möjligheter för kvinnor att nå höga karriärsmål, säger Sarah Lidé.  Ändå finns det mer att göra, och min önskan med det här nätverket är att lyfta fram fler kvinnliga förebilder i ledande positioner inom life science, och att stärka kvinnors möjligheter att utvecklas som ledare. I hoppas också att vi kan visa värdet av diversifierat ledarskap — min övertygelse är att vi behöver omfamna våra olikheter för att kunna göra skillnad, oavsett om du är man eller kvinna.

— På Medicon Village är vi stolta över att stötta det här viktiga initiativet, säger Petter Hartman, vd på Medicon Village Innovation. I dag är mer än 30% av vd:arna på Medicon Village kvinnor. Det är ett steg i rätt riktning, men det finns fortsatt utrymme för förbättring och det här forumet tror jag kommer att ha stor betydelse för utvecklingen av ett mer jämlikt näringsliv i Sverige.