Dåligt fokus på användarvänlighet inom medtech för en åldrande befolkning

Medicinsk-tekniska produkter och lösningar för äldre är en snabbt växande marknad. Trots det visar ny forskning från Longitude, ett företag inom Financial Times-gruppen genomförd på uppdrag av Protolabs, att tillverkare ofta är dåliga på användarvänlighet. Det leder till att de missar möjligheter till marknadsframgångar för sina innovationer.

Longitude frågade 210 ledare i högre befattningar på europeiska företag i medtech-branschen och mer än hälften, 52 %, höll med om att ett närmare samarbete med användare var avgörande för framgångsrik innovation för en åldrande befolkning. Trots det saknas ofta en koppling till användarupplevelsen under innovationsprocessen. Istället prioriteras att hålla tids- och budgetramar för projektet.

Undersökningen visar att det leder till att många företag får svårt att förvandla sina innovationer till framgångar på marknaden. Bara 33 % säger att de använt innovation för att ta tillvara en marknadsfördel före sina konkurrenter de senaste två åren. Ännu mer oroande är att bara 34 % anser att de skulle kunna göra sin produktdesign mer intuitiv.

Läs om undersökningen här.