Carl-Gustav Fabiansson ny Nordenchef på BeiGene

Carl-Gustav Fabiansson har tillträtt rollen som Nordenchef och leder den nordiska etableringen genom att bygga upp en ny organisation i regionen. Närmast kommer Carl-Gustav från Orion där han hade rollen som skandinavisk Marknadsdirektör. Han har under sina 20 år i branchen tidigare även haft ledande affärs- och marknadsroller inom Celgene, Gilead och Abbott. Periodvis stöttar också Carl-Gustav det statliga verket Vinnova som bedömare av innovationsprojekt inom hälsa och life-science.

 

Carl-Gustav Fabiansson

Carl-Gustav Fabiansson

Det känns otroligt glädjande och inte minst givande att få möjligheten att bygga upp BeiGene i norden. Vår kultur inom BeiGene präglas starkt av en passion för att bidra till att skapa bättre förutsättningar och öka livskvaliteten för människor som drabbats av cancer. Genom innovation, spännande samarbeten och fokus på individen vill vi driva branschen framåt och nå nya höjder när det kommer till tillgänglighet och patientnytta,” säger Carl-Gustav Fabiansson, nordenchef BeiGene.

Arbetet för att tillgängliggöra BeiGenes läkemedel pågår i samtliga länder i norden. Bolaget har nu en organisation på plats och har pågående rekryteringar av ytterligare nyckelroller i regionen för att kunna växa vidare och verka för att ge patienter tillgång till nya behandlingsalternativ.