Capitainer rekryterar Mathias Karlsson som Chief Medical Officer

Medicinteknikbolaget Capitainer rekryterar Mathias Karlsson till rollen som Chief Medical Officer, som ett led i att stärka upp teamet med ytterligare medicinsk kompetens. Mathias Karlsson är disputerad läkare och entreprenör med gedigen erfarenhet inom medicinteknik, life science och affärsutveckling. Han kommer närmast från rollen som vd för Equalis.

Capitainer har utvecklat en innovativ teknik för egenprovtagning som kan få stor betydelse inom distansvård och precisionsmedicin. Bolagets mål är att etablera sig som den ledande leverantören av lösningar för egenprovtagning, med marknadsledande klinisk noggrannhet. Nu tar bolaget ett viktigt steg i den riktningen, genom att rekrytera Mathias Karlsson som Chief Medical Officer (CMO).

Mathias Karlsson är en erfaren läkare och entreprenör med en lång bakgrund inom medicinteknik och omfattande expertis inom forskning och utveckling, life science och affärsutveckling. Senast kommer han från rollen som vd för Equalis, den svenska ackrediterade arrangören av extern kvalitetssäkring för laboratorier. Tidigare har Mathias Karlsson arbetat som Chief Medical Officer för Norden på IBM, med fokus på IT-lösningar riktade mot hälso- och sjukvården. Dessförinnan hade han en roll i hälso- och sjukvårdsledningen i Region Värmland som chef för öppenvården.

Han har även en gedigen erfarenhet som entreprenör inom medicinteknik och har arbetat med utveckling och kommersialisering av flera olika produkter för nära vård, och är grundare av bolagen Calmark och Hemcheck.

Genom rekryteringen av Mathias Karlsson som CMO förstärker Capitainer sin medicinska kompetens ytterligare, vilket kompletterar den tekniska expertis som finns i bolaget. Med Mathias Karlsson utökar bolaget också sitt nätverk och kan nå ut till fler verksamma kliniker. Mathias Karlsson tillträder rollen som CMO hos Capitainer fullt ut den 1 september.

”Vi är väldigt glada att kunna välkomna Mathias Karlsson till Capitainer-teamet som vår nya Chief Medical Officer. Hans omfattande kunskap och expertis inom sjukvård, diagnostik och medicinteknik, kombinerat med hans erfarenhet som entreprenör, är otroligt värdefull för Capitainers framtida utveckling”, säger Christopher Aulin, vd för Capitainer.

”Jag ser verkligen fram emot att bli en del av Capitainer. Bolaget har redan en stark position på marknaden, och jag tror att deras produkter för egenprovtagning kan få stor betydelse för både patienter och vårdpersonal inom individanpassad medicin och distansvård. Min roll i Capitainer är att vara patientens röst i bolagets ledningsgrupp och att vi tillsammans jobbar för att Capitainers produkter ger inte bara ökad precision och exakthet utan även stora värden för kroniskt sjuka, barn och den ökande andelen äldre på ett för sjukvården kostnadseffektivt sätt”, säger Mathias Karlsson.