BMS presenterar data på ASCO

Bristol Myers Squibb presenterar data vid ASCO & EHA från mer än 130 studier över 25 sjukdomar, som stödjer expansion till nya indikationer, demonstrerar långsiktig överlevnad och lyfter fram nya modaliteter och forskningsplattformar.

Läs hela pressmeddelande från BMS här:
Bristol Myers Squibb to Present Data at ASCO & EHA from More Than 130 Studies Across 25 Diseases Supporting Expansion into New Indications, Demonstrating Long-Term Survival, and Highlighting Novel Modalities and Research Platforms | Business Wire