Blott en dag med utgångspunkt i livets förgänglighet

Galleri Alva i Umeå presenterar en ny utställning av Sören Sandström

Sören Sandström har gjort skulpturer till Vilhelmina Flygplats, konstnärliga gestaltningar i Dorotea kommun och i hans senaste separatutställning på Västerbottens Museum visade han målningar inspirerade av Helmer Grundströms poesi. Nu presenterarar han en utställning med utgångspunkt i livets förgänglighet och samhällets sårbarhet. Han kallar projektet Blott en dag.

I utställningen visas objekt tillkomna under de senaste fyra åren, konkretiseringar av allmänmänskliga existentiella funderingar gestaltade med material som vanligtvis nyttjas inom såväl allmän som palliativ sjukvård.

Vernissage: Fredag 9 februari kl. 12.00
Plats: Galleri Alva, Norrlands universitetssjukhus, byggnad 1D
Öppettider: måndag – torsdag 10-16, fredag 10-14

Foto: Örjan Furberg