BASE life science växlar upp

Under de sista åren har BASE life science kraftigt ökat sitt antal anställda och även sin närvaro geografiskt. Behovet av digitala lösningar inom både R&D och den kommersiella sidan ökar hela tiden och under pandemin så ökade det kraftigt. BASE har utöver sina tidigare kontor nu också etablerat sig i USA och ambitionerna är höga då man vill att USA skall stå för minst 50% i framtiden.

Mats Heidenmark, Client Director.

Man har också valt att expandera i sina nuvarande marknader och öka sin service till både befintliga och nya kunder. Nya ansvariga för Norden och Storbritannien/Irland är nu Mats Heidenmark och Per Hyllén som påtar sig rollen som Client Directors, med ansvar för business development i dessa länder.

Per Hyllén, Client Director.

Inom R&D så fortsätter den digitala utvecklingen och fokuset på samarbete (ecosystem) för att kunna utveckla snabbare och mer effektivt genom att innovationen kan ske parallellt. Användandet av AI är också på uppgång inte bara inom R&D där flera use cases redan har implementerats.

På den kommersiella sidan så växer förväntningarna på vad som händer, framför allt med CRM-systemen nu när de stora aktörerna börjar flytta runt på sina plattformar. Även om den tydligare etableringen av omnichannel marketing är i fokus just nu så vill man som företag veta vilken plattform man skall bygga på för framtiden.

FAKTA: BASE life science är en dansk konsultverksamhet ägd av Infosys. Man har kontor i flera länder inom EMEA och har precis öppnat verksamhet även i USA. BASE life science erbjuder konsulttjänster på tvärs över hela värdekedjan inom life science, inkluderande data migration, data engineering och BI, advanced analytics & AI.