Japanska Asahi Kasei lägger bud på svenska Calliditas

Asahi Kasei meddelar i ett pressmeddelande att man förvärvar Calliditas Therapeutics AB för att påskynda tillväxten och bli ett globalt hälsovårdsföretag.

Asahi Kasei, och framförallt dess läkemedelsverksamhet inom verksamhetsområdet ”Health Care”, avser att expandera globalt genom specialisering inom immunologi, transplantation och närliggande sjukdomar. I sin affärsplan för verksamheten på medellång sikt 2024 (”Be a Trailblazer”) introducerade Asahi Kasei tio ”Growth Gears” (GG10) som riktar in sig på de verksamheter som ska driva nästa fas av tillväxt, vilka innefattar bland annat Asahi Kaseis läkemedelsverksamhet. Sedan dess har Asahi Kasei haft som ambition att accelerera tillväxten för läkemedelsverksamheten såsom ett globalt specialistläkemedelsföretag (Eng. Global Specialty Pharma).

Asahi Kasei fortsätter att fokusera på att maximera potentialen i Veloxis samtidigt som man söker ytterligare möjligheter globalt, med fokus på den amerikanska marknaden. Asahi Kasei har sökt efter förvärvsobjekt som bidrar till dess tillväxtstrategi inom läkemedelsverksamheten.

Calliditas är ett differentierat specialistläkemedelsföretag som fokuserar på att behandla ouppfyllda medicinska behov, med ett starkt ”track record” inom läkemedelsforskning och kommersialisering, under ledning av en högt ansedd bolagsledning. Calliditas produkt, TARPEYO, som i hög grad kompletterar Asahi Kaseis befintliga geografiska områden och behandlingsområden, behandlar en ovanlig sjukdom som kallas immunglobulin A nefropati och är för närvarande den enda fullt godkända behandlingen som har visat sig minska förlusten av njurfunktionen hos vuxna med primär immunglobulin A nefropati med risk för sjukdomsprogression.

Asahi Kasei tror starkt på att transaktionen kommer att accelerera dess transformation till ett globalt specialistläkemedelsföretag genom att frigöra potentialen i Calliditas befintliga verksamhet och anställda.

Asahi Kasei har som mål att uppnå följande effekter genom förvärvet av Calliditas:

  • Befästa sin marknadsnärvaro i USA genom att expandera sin interna försäljningsstruktur för njur- och autoimmuna sjukdomar
  • Etablera en närvaro i Europa, med initialt fokus på forsknings- och utvecklingsverksamhet
  • Öka möjligheterna för in-licensiering och forskning avseende nya läkemedelskandidater som drar nytta av Asahi Kaseis utökade plattform som ett globalt specialistläkemedelsföretag