Apoteket får en viktig roll i Sveriges beredskapslagring av läkemedel

Apoteket har efter upphandling fått förtroende att ansvara för en betydande del av Försvarsmaktens totala beredskapslager av läkemedel. Apoteket får även uppdraget att löpande försörja Försvarsmakten med läkemedel och vaccin.

– Tillgång till läkemedel och egenvård är livsviktig och Sveriges beredskap tar nu ett steg fram i och med detta omtag i hur läkemedel lagras. Vi är stolta över att Apoteket fått förtroendet att ansvara för det här viktiga uppdraget, säger Rasmus Nerman, vd på Apoteket.


Rasmus Nerman, vd på Apoteket

Nya beredskapslager av läkemedel
Apoteket ska tillhandahålla beredskapslager av läkemedel för Försvarsmakten och säkerställa tillgång i händelse av kris eller krig. Försvarsmakten genomför dessutom regelbundet övningar i fredstid och nödvändiga läkemedel behöver även då vara tillgängliga.

Försvarsmaktens löpande verksamhet
Försvarsmakten har även löpande behov av läkemedel vid ett 40-tal vårdenheter. Apoteket har fått uppdraget att löpande leverera läkemedel och vaccin till dessa enheter som är spridda över landet.

Beredskapslagring med Socialstyrelsen
Sveriges regering har gett Socialstyrelsen i uppdrag att köpa in och lagerhålla sjukvårdsprodukter som kan behövas vid traumavård, Apoteket ska stödja även Socialstyrelsen med denna beredskapslagring av läkemedel.

Samtliga tre uppdrag startar under våren och avtalsperioden inklusive optioner är nio år. I avtalen ingår det dessutom att kontinuerligt omsätta lagren för att minimera onödig kassation.