Ann Atlas anställs på Bristol Myers Squibb som Strategic Partnerships and Innovation Senior Manager Sweden

Bristol Myers Squibb (BMS) har tillsatt en ny tjänst för att få till stånd innovativa samarbeten med aktörer inom Life Science-sektorn i Sverige. Den 1 maj tillträdde Ann Atlas som Strategic Partnerships and Innovation Senior Manager Sweden.

– Vi befinner oss i en tid när många är engagerade i att bidra till att skapa en bättre hälsa och till utvecklingen av nya behandlingar och en mer personcentrerad vård. Vi vill vara en del i det samtalet, säger hon.

Vi på BMS tror att det finns mer som vi kan göra för att stötta patienter och vården och vill därför påskynda vår roll inom samarbeten och partnerskap.

I sin nya roll kommer Ann Atlas att fokusera på att hitta innovativa samarbeten med olika partners inom Life Science-sektorn i Sverige.

 

Ann Atlas

Ann Atlas börjar på BMS som Strategic Partnerships and Innovation Senior Manager Sweden

– Syftet är att skapa partnerskap inom områden där vi kan bidra med kompetens. Det är en naturlig satsning för oss där det finns så mycket kompetens kring hälsa, sjukvård, nya mediciner och studier, säger hon och menar att det är viktigt att utgå från vårdens behov och tillsammans med olika aktörer skapa projekt som är långsiktigt hållbara.

Funktionen är helt ny i den svenska organisationen och finns heller inte globalt inom företaget.

Ann Atlas lyfter fram behovet av mångfald för att skapa hållbara lösningar.

– Vi vill samverka med en rad olika aktörer, som till exempel hälso- och sjukvården, akademin, politiker, tjänstemän och andra läkemedelsbolag. Det är viktigt att lyssna på vad patienter och sjukvården har för behov och innovera tillsammans med personer som har olika bakgrunder och kompetenser. Jag tycker även att det skulle vara spännande att ha en dialog med aktörer från andra branscher, som till exempel fastighetsbranschen och dagligvaruhandeln. Vi strävar efter att lyssna på personer med olika bakgrund som också befinner sig i olika faser i livet åldersmässigt.

Ann Atlas är infektionsläkare sedan drygt 20 år tillbaka och har bland annat arbetat med personer som är infekterade med hiv. Hon har disputerat inom infektionsbiologi med fokus på hiv på Karolinska Institutet. Ann Atlas kom till BMS 2011 och har sedan dess arbetat med infektionssjukdomar som hiv och hepatit och även med immunonkologi. Fokus har hela tiden varit ett personcentrerat förhållningssätt.