Ankarcrona Smith till BioArctic

Emilie Ankarcrona Smith har tillträtt som Deputy General Counsel på BioArctic den 10 juni 2024. Emilie kommer att arbeta tillsammans med nuvarande General Counsel Leif Gallo för att under 2025 överta rollen som General Counsel med ansvar för juridik och IP på BioArctic. BioArctic är ett svenskt biofarmabolag med fokus på innovation av läkemedel som kan fördröja eller stoppa sjukdomsförloppet av neurodegenerativa sjukdomar. Emilie Ankarcrona Smith är jurist med inriktning på life sciences och har tidigare arbetat på Bayer som bolagsjurist och Roche Diagnostics som affärsområdeschef. Tidigare i karriären var Emilie jurist på branschorganisationen Swedish Medtech med fokus på juridisk rådgivning till medicinteknikbolag.