Andreas Rosenlund ny VD för Läkemedelshandlarna

Andreas Rosenlund har utsetts som ny VD för Läkemedelshandlarna. Andreas Rosenlund har över 20 års erfarenhet från apoteksbranschen och kommer senast från rollen som Kommunikationsdirektör på Kronans Apotek.

Läkemedelshandlarna samlar de bolag som handlar med läkemedel inom EU/EES, och som har säljverksamhet i Sverige.

– Vi ser att parallellhandeln med läkemedel fyller viktiga funktioner genom att öka tillgängligheten till läkemedel, ge förbättrade marginaler till apoteken som i sin tur förbättrar apoteksservicen. Parallellhandeln bidrar till en generell prispress på läkemedel och konkurrens på läkemedelsområdet till gagn för regioner och andra betalare, säger Emil Backlund, styrelseordförande i Läkemedelshandlarna.

– Samtidigt innebär den förnärvarande svaga svenska kronan utmaningar för oss och andelen parallellt handlade läkemedel i Sverige har gått ned jämfört med föregående år från 11 till 8 procent perioden januari till juli. Det har också lett till att vi behöver se över hur vi som branschförening arbetar och organiserar oss.

Andreas Rosenlund påbörjade sin tjänst 1 september.

– Jag ser fram emot att leda Läkemedelshandlarnas fortsatta arbete. Utifrån ett samhällsperspektiv behöver handeln med läkemedel inom EU/EES underlättas. Idag ser vi en rad initiativ som snarare reser högre hinder för handeln och det kommer att innebära dyrare läkemedel, lägre marginaler för apoteken och att tillgängligheten på läkemedel påverkas. En stor fördel med parallellhandeln, utöver att skapa prispress, är att överskott på läkemedel i ett EES/EU-land kan överföras till ett annat land som har brist på just det läkemedlet, säger Andreas Rosenlund.

Fredrik Skepp är frånträdande VD på Läkemedelshandlarna och har lett organisationen de senaste fem åren. Han lämnar Läkemedelshandlarna sista september.

– Jag vill även tacka Fredrik Skepp för hans arbete för Läkemedelshandlarna. Han har gjort utmärkta insatser för oss, säger Emil Backlund.