Anders Wall-stipendium till forskarlöfte

Anders Wall-stipendium till forskarlöfte i kampen mot infektionssjukdomar

Erik Hartman (f. 1999) från Lund har tilldelats Anders Walls stipendium för naturvetenskaplig forskning på 200.000 kronor. Erik har en masterexamen från civilingenjörsprogrammet i medicin och teknik med inriktning på maskininlärning vid Lunds tekniska högskola (LTH) och ska nu börja doktorera på laboratoriet för infektionsmedicinsk proteomik vid Lunds universitet i samarbete med laboratoriet för proteindesign i Seattle, USA.

Erik Hartman

Redan i gymnasiet utförde Erik projekt inom medicin och biologi på Biomedicinskt Center i Lund. Ett arbete om antimikrobiella peptider tog honom till finalen i Utställningen Unga Forskare och vidare till ISEF (International Science and Engineering Fair) i Pittsburgh. Framgångarna fortsatte när han första året på LTH ingick i universitetslaget till forskningstävlingen iGEM i Boston och vann en guldmedalj.

Erik har ett särskilt intresse för infektionsmedicin, delvis för att det är så tydligt kopplat till evolutionen.
– Det är som kosmologi för biologer, säger han. Genom att studera bakterier och virus närmar vi oss alltings ursprung. Kampen mot infektioner är också en av mänsklighetens stora utmaningar när antibiotikaresistensen ökar.

Biologiska system är oerhört komplexa och för att kunna analysera enorma datamängder krävs avancerade tekniska verktyg. Maskininlärning utgör grunden för arbetet med Artificiell Intelligens (AI) och Erik har byggt upp en gedigen kompetens på området, bl.a. inom ett verktyg som bearbetar data i syfte att studera biologiska processer under en infektion.

Erik har tidigare arbetat med diagnosmetoder för sepsis, även kallat blodförgiftning, som är ett livshotande tillstånd när immunförsvaret överreagerar på en infektion i kroppen. Han fortsätter att forska på området som doktorand, men nu med större fokus på behandling.
– Hittar man applikationer för sepsis kan man anta att de är generellt användbara för infektionssjukdomar och utifrån det designa nya läkemedel med hjälp av AI, förklarar han.

Erik har många strängar på sin lyra. Han har spelat gitarr i olika ensembler och är ordförande för Lunds Tyngdlyftningsklubb. Han tävlar i styrkelyft med ett personligt rekord i paradgrenen marklyft på 307,5 kg. Förra året vann Erik brons i universitets-VM och silver på EM.

Att främja ungas intresse för forskning är en drivkraft bakom Eriks engagemang i Förbundet Unga Forskare, bl.a. som skolambassadör och senare styrelseledamot. Som en del i detta skrev han läromaterial i biologi, medverkade i paneler och podcasts och författade artiklar.

Vad gör du om tio år?

– Då har jag förhoppningsvis en egen forskargrupp vid något utländskt universitet, spår Erik. Jag vill att min forskning ska utmynna i applikationer så kanske har jag gått från lab till produkt och startat företag. Stipendiet är ett betydelsefullt steg på vägen. Det underlättar livet som doktorand och är ett erkännande av min forskning. Jag ser också fram emot att ingå i stipendiatnätverket Wallumni.