Anders Henriksson ny ordförande för SKR

Den 21 mars valdes Anders Henriksson till ny ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Valkongressen valde också en ny styrelse för mandatperioden 2023-2027.

Anders Henriksson.

På tisdagen samlades 451 ombud från kommuner och regioner på Münchenbryggeriet i Stockholm för att välja ny styrelse, 21 ledamöter och 21 ersättare, samt ny ordförande och två vice ordföranden.

Anders Henriksson, Region Kalmar län, valdes till ny ordförande för SKR. Anders Henriksson har varit 2:e vice ordförande i SKR under föregående mandatperiod och har haft uppdrag inom organisationen sedan 2010.

− Jag är stolt och glad över att få leda SKR under kommande mandatperiod. Åren framöver åren kommer att kräva ännu mer av SKR som medlems- och arbetsgivarorganisation. Det är ett tufft ekonomiskt läge och demografin gör att bemanningsfrågan blir allt mer utmanande. SKR behöver fortsätta att konstruktivt driva på för att utveckla välfärden samtidigt som vi hela tiden påverkar riksdag och regering att ta sin del av ansvaret för att kommuner och regioner ska ha rimliga förutsättningar, säger Anders Henriksson.

I sitt första tal som ordförande idag lyfte Anders Henriksson bland annat vikten av att fler arbetar heltid, fokus på arbetsmiljöarbete och behoven av utvecklade arbetssätt. Han lyfte även fram skolans centrala roll för samhällets utveckling, och för kampen mot segregation och kriminalitet.

”Det bästa vaccinet mot ohälsa och arbetslöshet är en fullgången gymnasieutbildning. Fler barn och unga måste ges chansen att klara skolan. Vi ska bryta grogrunden för ojämlikhet och rekryteringsgrunden för kriminella gäng”, sade Anders Henriksson i talet.

Ny 1:e vice ordförande blir Leif Sandberg, tidigare kommunstyrelsens ordförande i Tomelilla och ledamot i SKR:s förhandlingsdelegation. Peter Danielsson, avgående ordförande och tidigare kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg, blir nu SKR:s 2:e vice ordförande.

SKR:s ordinarie kongress hålls den 15-16 november och då fattas beslut om SKRs inriktningsdokument för mandatperioden.