Anders Blanck lämnar posten som vd för Lif

Anders Blanck har idag meddelat styrelsen att han önskar lämna sin post som VD för Lif. Anders Blanck har varit VD sedan 2011, och dessförinnan vice VD sedan 2005. Anders Blanck fortsätter som VD under hösten för att ge styrelsen möjlighet att under den tiden söka hans efterträdare. Centralt för rekryteringen är att finna en person med passion för patienters tillgång till nya medicinska innovationer och för ett gott samarbete mellan läkemedelsbranschen och hälso- och sjukvården.

Under Anders ledarskap har Lif och läkemedelsbranschen utvecklats till en mer transparent och hållbar sektor vilket banat väg för att idag vara en viktig samhällsaktör i Sverige samt en tongivande aktör i Europa.

Malin Parkler, Lifs styrelseordförande:

”Anders har, med sin kompetens, sitt genuina engagemang och outtröttliga driv, samlat läkemedelsbranschen i pragmatiska lösningar som bidragit positivt till den svenska samhällsutvecklingen. Tack vara Anders ledarskap är Lif idag en relevant och väl ansedd samhällsaktör, vilket inte minst tog sig i uttryck under pandemin. Han har dessutom varit starkt bidragande till att Sverige idag har ett Life Science-kontor med tillhörande strategi som pekar ut riktningen för att Sverige fortsatt ska vara en världsledande Life Science-nation och erbjuda svenska patienter en vård i världsklass. Jag kommer att sakna Anders både som person och kollega, men har samtidigt förståelse och respekt för att han efter lång tid på Lif vill söka nya utmaningar”

Anders Blanck, Lifs avgående VD:

”Jag är både väldigt tacksam och stolt över vad vi i läkemedelsbranschen tillsammans har åstadkommit under min tid på Lif. Det har varit ett privilegium att utveckla Lif i en riktning som gagnat både våra medlemmar, läkemedelsföretagen, samt patienter och samhället i stort. Under mina år på Lif har jag haft förmånen att arbeta och samarbeta med fantastiskt kompetenta och välvilliga kollegor och samarbetspartners, så jag vill passa på att i förväg rikta ett stort tack till alla dem. Jag ser nu fram emot hösten då jag både får den stora äran att leda Lif och samtidigt får fundera över nya utmaningar i mitt yrkesliv.