Almirall etablerar sig i Sverige – med ett tydligt fokus på medicinsk dermatologi

 Almirall har fram till i dag haft begränsad verksamhet i Sverige och är därför relativt okända. Nu etablerar sig bolaget och till hösten kommer den svenska organisationen att bestå av fem medarbetare. Karin Carlander, Medical Advisor, och Stefan Hansson, Market Access Manager, är de första två. Duon ska bistå beslutsfattare med medicinska och ekonomiska underlag så att sjukvård och patienter kan dra nytta av Almiralls läkemedel så fort som möjligt. 

Rekryteringarna av Karin Carlander och Stefan Hansson (båda tidigare på Novartis) är en milstolpe för Almiralls nordiska utveckling. 

— Vi har nu fullt fokus på att bygga upp en ny, attraktiv nordisk organisation. För tillfället är vi två medarbetare i Sverige, men redan till hösten ska vi vara fem. Vi är mycket tacksamma för vår unika möjlighet att kunna kombinera entreprenörskap med en sådan ambitiös storsatsning på forskning kring kroniskt inflammatoriska hudsjukdomar som Almirall nu gör. Det känns mycket inspirerande, säger Karin Carlander, Medical Advisor. 

Karin och Stefan har båda erfarenhet av hur komplex och tidskrävande nya läkemedels väg till patienten kan vara, inte enbart det medicinska godkännandet utan även när läkemedlet sedan ska användas ute i regionerna. 

— Vi behöver hjälpas åt för att göra beslutsprocessen så effektiv som möjligt. Alla parter, patienter, sjukvård och skattebetalare, har att vinna på om tiden till patient för värdeskapande behandlingsalternativ blir så kort som möjlig. Även Sverige som forsknings- och industrination har fördelar av detta. Det blir lättare att attrahera forskning och intressantare för life scienceföretag att investera i ett Sverige som välkomnar innovation, säger Stefan Hansson, Market Access Manager. Att arbeta i en mindre organisation med ett tydligt fokus på medicinsk dermatologi har gett mig en djupare förståelse för patienternas situation och upplevelser. Det är motiverande att jag genom mitt arbete kan göra skillnad i andra människors vardag.