Alligator Bioscience om vikten av att förlänga liv

Vad kan tid betyda för en person vars cancer inte går att bota? Ett förlängt liv kan ge hopp om alternativa behandlingar, eller helt enkelt ge mer tid med nära och kära. Alligator Bioscience vill hjälpa patienter med bukspottkörtelcancer genom att aktivera kroppens eget immunförsvar. FDA har gett sitt stöd för bolagets huvudkandidat att gå in i fas III, och BioStock Studio bad vd Søren Bregenholt berätta om nästa steg i utvecklingen liksom hans personliga engagemang för att hjälpa cancerpatienter.

Se intervjun med vd Søren Bregenholt på biostock.se. 


Søren Bregenholt är vd på Alligator Bioscience.