Alla spädbarn kan ha nytta av förebyggande behandling mot RS virus

Läkemedelsverkets nya behandlingsrekommendationer tar sikte på färre allvarligt sjuka i RS virus när säsongen drar i gång i höst.

– Alla barn kan ha nytta av profylaktisk läkemedelsbehandling mot RS-virusinfektion. I första hand ska spädbarn med störst risk för allvarlig RSV-sjukdom prioriteras, följt av de yngsta spädbarnen. Om fler barn kan få profylaktisk behandling kan sjukdomsbördan i samhället minska, säger Anna Jonsson på Läkemedelsverket.

Alla spädbarn löper en ökad risk att insjukna i allvarlig RSV-infektion. Införande av profylax med Beyfortus (nirsevimab) till alla spädbarn skulle medföra minskad sjukdomsbörda med fördelar för samhället men också för individen och familjen. En minskad belastning på sjukvården under infektionssäsong skulle göra den planerade sjukvården mer effektiv och förutsägbar då barn med RSV-infektioner utgör en stor patientgrupp under vintersäsongen. Läkemedelsverket rekommenderar olika riskgrupper i prioritetsordning vid en eventuell begränsning i tillgång till nirsevimab, men vid en god tillgång rekommenderas en bred användning till alla spädbarn.

– Vi är positiva till de nya rekommendationerna som tydligt visar på vikten av att skydda alla barn mot RSV, säger Per Öhlén, VD Sanofi AB. – Jag kan samtidigt bekräfta att tillgången till Beyfortus är god inför årets RSV-säsong. Detta innebär att det nu kommer att finnas möjlighet att skydda alla nyfödda barn i Sverige mot RSV. Vi ser fram emot en fortsatt god dialog med NT-rådet och svensk sjukvård för att säkerställa ett avtal för Sverige inför den kommande RSV säsongen.