Affärsängelnätverket tar in mer kapital

Ett av Sveriges största affärsängelnätverk inom Life Science, Life Science Invest, tar in ytterligare kapital för att stödja forskningsbolag. Life Science Invests femte saminvesteringsbolag, LSI Epsilon, tar in 17 mSEK av 25 affärsänglar med bred kompetens inom life science. Bolaget ska investera i 10-talet tidiga Life Science, Healthtech och Medtech-bolag i Norden under det kommande året och hjälpa dem ta nästa steg. Initiativtagarna är entreprenörerna Ann-Charlotte Beckman, Magnus Klaesson och Kristofer Klerfalk.

“Det är fantastiskt inspirerande och meningsfullt att tillsammans kunna hjälpa forskningsbolag i tidig fas med smart kapital. Vår strategiska process innebär att vi hittar de bästa bolagen som matchar vårt nätverk i form av kompetens och nätverk. Majoriteten av oss änglar är erfarna entreprenörer inom läkemedel och medtech med flertalet exits bakom oss, som nu får tillfälle att ge tillbaka till ekosystemet,” berättar entreprenören och VD Kristofer Klerfalk.

”Vi har under de senaste åren samlat drygt 100 affärsänglar under konceptet Life Science Invest och tillsammans investerat 54 mSEK i 27 bolag. Konceptet och metodiken vi byggt upp är unikt och väldigt uppskattat. Nyckeln är tillsammans och att vi har lyckats engagera kvinnliga änglar vilket ökar mångfalden. Det har även visats sig i att av våra investeringar har 32% kvinnliga grundare vilket kan jämföras med att 1% av kapitalet generellt går till kvinnliga grundare,” säger entreprenören och styrelseordförande Ann-Charlotte Beckman.

”Intresset att investera i startups har vuxit de senaste åren. Men det är komplext att analysera utbudet och kompetensbehoven hos bolagen har stor spridning. Därför har intresset ökat kring att saminvestera under strukturerade processer. Utöver erfarenhet av att bygga bolag inom området så har vi nisch-kompetenser med spetskunskap i världsklass,” berättar Kristofer Klerfalk.

Life Science Invests har hittills investerat 41 msk + 13 msk i direktinvestering i 27 st Life Science-bolag varav 32% har kvinnliga grundare och 25% har kvinnliga VD, 30% av änglarna är kvinnor. Exempel på portföljbolag är; Acorai, Inossia, CYTO 365 och MyCural Therapeutics. LSI Epsilon ska investera 17 mSEK i Nordiska Life Science-bolag under det kommande året. LSI Epsilons delägare hittar du här.