Abliva utser Dag Nesse till Vice President of Clinical Operations

Abliva AB, ett biotechbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel för behandling av sällsynta och svåra mitokondriella sjukdomar, meddelade i dag att Dag Nesse utsetts till Vice President of Clinical Operations. Nesse kommer att ingå i företagets ledningsgrupp.

Dag Nesse, Vice President of Clinical Operations, Abliva AB.

Abliva bedriver kliniska studier i sen utvecklingsfas, och rekryteringen av Nesse gör det möjligt för bolaget att ytterligare höja sin kapacitet inom den kliniska verksamheten samt fortsätta att stärka sin ledningsgrupp. I denna för bolaget nya roll kommer Nesse att ansvara för de operativa delarna av alla kliniska studier, inklusive FALCON-studien, vars initiering tillkännagavs i december 2022, samtidigt som han kommer att samarbeta med Magnus Hansson, CMO, om den övergripande kliniska strategin för KL1333 och NV354.

Nesse kommer till Abliva med stor erfarenhet av klinisk operativ verksamhet i samtliga utvecklingsstadier, inklusive ledarskap från registreringsgrundande studier till avläsning av studiedata, marknadsgodkännande och lansering. Nesse kommer närmast från Clinical Operations på EpiEndo. Tidigare var han Head of Clinical Operations på Calliditas Therapeutics AB och innan dess Head of Clinical Operations på Modus Therapeutics AB, båda bolag med fokus på sällsynta sjukdomar med säte i Stockholm. Nesse är legitimerad sjuksköterska och har en examen från Norges handelshögskola och en i sociologi från universitetet i Oslo.

— Jag ser med spänning fram emot att bli en del av detta drivna team i ett så viktigt skede för bolaget. Med tanke på de data som setts i den första patientstudien kan KL1333 göra en signifikant skillnad i livet för personer som lider av primär mitokondriell sjukdom. Jag ser fram emot att arbeta med Ablivas team för att leverera denna viktiga studie med den noggrannhet som krävs för en registreringsgrundande studie, säger Nesse.

—Jag är glad att välkomna Dag till Abliva där han kommer att ansvara för de operativa delarna av våra kliniska studier. Han kommer också att bidra till bolagets strategi och tillväxt när vi förbereder oss för nästa steg i vår utveckling: avläsningen av den registreringsgrundande studien och det potentiella godkännandet samt kommersialiseringen av vår huvudkandidat, säger Ellen Donnelly, vd.