AbbVie i Almedalen 2024

AbbVie är på plats i Almedalen och för dialog kring hur vi tillsammans kan lösa dagens och framtidens hälsoutmaningar.
Här ser ni AbbVies seminarium-program.

Migrän – vems huvudvärk?
Fler än 1,5 miljoner personer i Sverige är drabbade av migrän. Förutom ett personligt lidande innebär migrän också stora påfrestningar för arbetsgivare och kollegor. Migrän är med andra ord inte bara den enskildes huvudvärk utan migrän påverkar hela samhället. Nu är det dags att gå från ord till handling för att säkra en god och jämlik migränvård över hela landet!

Tid: tisdag den 25 juni, 12:00-13:00
Plats: Folkhälsodalen, S:t Hansplan 2, S:t Hans Café
Arrangörer: AbbVie, Lundbeck, Novartis, Pfizer, Teva
Hitta seminariet i Almedalsprogrammet

Migrän – var god dröj!
Migrän är en kronisk neurologisk folksjukdom som drabbar främst kvinnor i arbetsför ålder. Nu presenterar vi nya data som visar på den stora sjukdomsbördan som migrän medför för såväl individen som samhället i form av till exempel sjukskrivningar. Nu är det dags att alla drabbade slipper vänta längre utan får det omhändertagande och behandlingar som de behöver!

Tid: tisdag den 25 juni, 14:30-15:30
Plats: Campus Gotland, huvudentré Cramérgatan 3, sal E30 i E-huset
Arrangör: AbbVie
Hitta seminariet i Almedalsprogrammet

Vad innebär en ny uppdaterad cancerstrategi i Sverige?
Under 2024 revideras den nationella cancerstrategin. En uppdaterad strategi ska täcka allt från prevention till målstyrd behandling och uppföljning samt inkludera insatser och kompetensbehov. Vad innebär en ny uppdaterad cancerstrategi ur patient-, forsknings- och verksamhetsperspektiv?

Tid: onsdag den 26 juni, 16:00-18:00
Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14
Arrangörer: Nätverket mot cancer, i samarbete med AbbVie och flera andra partners
Hitta seminariet i Almedalsprogrammet eller på Nätverket mot cancer.