Nya hedersdoktorer vid Karolinska Institutet

Karolinska Institutet har beslutat att utse Ashley Moffett, professor emerita vid University of Cambridge, Storbritannien, och Hjärnfondens ordförande Peter Thelin till hedersdoktorer för storartade insatser för vetenskapen respektive för KI. Den formella ceremonin sker i samband med promovering i Stockholms stadshus den 26 april.

Fotograf: Bill Knight

Fotograf: Dan Coleman

Professor Ashley Moffet tilldelas KI:s hedersdoktorat för livslånga forskningsinsatser som har lett till banbrytande insikter om biologiska mekanismer bakom allvarliga sjukdomstillstånd associerade till graviditet.

Hit hör havandeskapsförgiftning (preeklampsi), intrauterin tillväxthämning (IUGR) och oförklarlig fosterdöd. Allvarliga tillstånd som drabbar upp till 10 procent av alla graviditeter.

Fokus på sjukdomar under graviditeten

Genom sin forskning har Ashley Moffet funnit att dessa sjukdomstillstånd har sitt ursprung i kritiska interaktioner mellan naturliga mördarceller (NK-celler) i deciduan, den del av livmodern som fostret inplanteras, och de celler som bildar moderkakan (trofoblaster) som härrör från fostret.

– Jag är djupt hedrad över att motta ett hedersdoktorat från Karolinska Institutet. Det är på Karolinska Institutet som NK-celler en gång upptäcktes och beskrevs. Dessa banbrytande studier har haft en avgörande betydelse för mitt arbete som forskare, säger Ashley Moffett, som är läkare och specialist inom obstetrik och gynekologi.

Internationellt har Ashley Moffett uppmärksammats för sina insatser i utvecklingsländer som till exempel Uganda. Där har hon bidragit till att utveckla nationella program för forskning, utbildning och kunskapsspridning inom mödrahälsovård.

Nyckelperson för forskningsfinansiering

Peter Thelin, Hjärnfondens ordförande och medgrundare till finansbolaget Brummer & Partners, har i mer än ett decennium lagt ner oräkneliga timmar och ett stort engagemang i forskningen på Karolinska Institutet. Insatser som resulterat i långvarig forskningsfinansiering för många forskargrupper på KI.

– Jag är stolt och väldigt glad över detta erkännande. Jag har haft förmånen att arbeta för KI i över 15 år samt varit en enskild donator. Som ordförande i Hjärnfonden har jag fått återkommande bekräftelse på hur ledande KI:s forskning är. Jag ska förvalta titeln väl, säger Peter Thelin.

Peter Thelin var en aktiv deltagare i kampanjkommittén under jubileumskampanjen vid KI:s 200-årsjubileum 2010. Kampanjkommittén samlade in 1 miljard kronor och KI knöt nya kontakter med donatorer inom många olika delar av samhället.

Som medlem i KI:s placeringsråd, som beslutar om KI:s stiftelse- respektive donationsmedel, har Peter Thelin varit en klok rådgivare som spelat en viktig roll i att KI:s avkastning på placerade medel har ökat.

Peter Thelin är även medlem i KI:s filantropiska råd och har fungerat som rådgivare för att samla in forskningsmedel för en rad av KI:s rektorer.

Ökade anslag för forskning om hjärnans sjukdomar

Anslag från Hjärnfonden stöttar hjärnforskningen i Sverige och vid KI. Sedan Peter Thelin blev ordförande i Hjärnfonden 2016 har både insamling och utdelning av medel ökat kraftigt.

Detta har lett till tydligt ökad förståelse för komplexa processer i hjärnan och därmed nya behandlingsstrategier för sjukdomar som stroke, Parkinson, ALS och Alzheimer.

Om hedersdoktorat vid Karolinska Institutet:

Till hedersdoktor vid Karolinska Institutet kan dels utses akademiker som gjort storartade insatser för vetenskapen eller storartade insatser för Karolinska Institutet, dels personer som inte uppnått doktorsexamen genom formella prestationer men som på andra sätt gynnat forskning och utveckling. Från de första utnämningarna 1910 till i år har 325 hedersdoktorer utsetts vid Karolinska Institutet.